Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bewoners van Zutphen. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De raad controleert of de besluiten goed worden uitgevoerd. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissie. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.


De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Zutphen. Door te stemmen op een partij kunt u invloed uitoefenen op de koers die Zutphen gaat varen.


Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en starten meestal om 20.00 uur. In de vergaderkalender treft u de vergaderingen en de agenda's/stukken.